ECOPROVOCAREA 2019

  In cadrul proiectului national ecOprovocarea elevii Liceului Tehnologic au participat miercuri 13.03.2019 la prima  acţiune de împădurire cu puieti forestieri (stejar, paltin, frasin) a unei suprafeţe de 0.9 hectare în perimetrul localităţii Gănești.
Însoţiţi de cadre didactice ale şcolii, elevii s-au alăturat reprezentanţilor  Ocolului Silvic din Târnăveni, coordonați de d-nul ing. Muntean Simion - sef ocol silvic și unui grup de voluntari. Campania de împădurire a fost organizată sub patronajul Direcţiei Silvice Mures.

 

Young Digital Leaders

Liceul Tehnologic face parte din proiectul “Young Digital Leaders” implementat de GEYC în numele Google.org și ISD. Ideea comună este: tinerii trebuie să învețe cum să devină lideri digitali, nu doar niște simpli cetățeni - să știe cum să răspundă troll-ilor din mediul online, când și unde să solicite ajutor.

 

Organizația Salvați Copiii - Ora de Net
Comunitatea virtuală s-a dezvoltat exponențial în ultimii ani astfel că saltul global trebuie înțeles, observat și reglementat pentru o bună conviețuire și o calitate sporită a vieții, dar și pentru respectarea celuilalt în exercitarea libertăților noastre fudamentale. În acest context elevii Liceului nostru coordonati de profesorii  Podar Mihaela Maria si Corpade Florea Lucian s-au implicat activ in Concursul „Aleg conștient. Stop dependenței de Internet!” care este o inițiativă lansată de Organizația Salvați Copiii în cadrul programului Ora de Net.

 

 

 

 

 

 

CENTENARUL
Fotografia postată de Colegiul Tehnic Târnăveni - 'Liceul de Chimie'.
Unirea de la 1 Decembrie 1918 reprezintă evenimentul principal al istoriei României şi, totodată, realizarea unui deziderat al locuitorilor graniţelor vechii Dacii, unirea Transilvaniei cu România. Ziua de 1 Decembrie a devenit, după evenimentele din decembrie 1989, Ziua Naţională a României. Această mare sărbătoare a fost marcată la Liceul Tehnologic din Tȋrnăveni printr-un program artistic, cuprinzând cântece şi poezii patriotice.
Coordonator - prof. Alin Mihăilescu.
100 de personalități. 100 de ani în România modernă

În curtea liceului, mai mulți elevi s-au așezat în forma numărului 100, având fiecare în mână poza unei personalități marcante. Ei au dorit să reprezinte, în mod simbolic, cei 100 de ani de la Marea Unire.
Filmare cu drona, realizată de Condor Media.
Coordonator – prof. Viziteu Cristina.

Proiectulștiințific „Un singur Pământ“,
Ediția a III-a , Târnăveni, 27-28 noiembrie 2018

               În perioada 27-28 noiembrie 2018, în cadrulLICEULUI TEHNOLOGIC TÂRNĂVENI  s-a desfășurat cea de-a III-a ediție a Proiectului științific “Un singur Pământ”, înscris în C.A.E.J., coordonat de: director prof. Păcurar Viorel, director. adj. prof. Medrea Olimpiu, prof. Bogdan Mirela, prof. Chiș Elena, prof. Corpade  Lucian, prof. Mathe Maria, prof. Mihăilescu  Luminița și prof. Podar Mihaela. În buna derulare a  proiectului s-a implicat și dl. prof. Benyovszky Ioan.
            Scopul acestui proiect  constă în stimularea creativităţii ştiinţifice şi tehnice a elevilor în şcoală și încurajarea elevilor să-şi dezvolte modele proprii de explorare, investigare şi exprimare,  în contextul devoltării durabile.
            Evaluarea activităților  a fost făcută  de un juriu  format din cadre didactice reprezentante ale  şcolilor partenere.
            În cadrul proiectului s-au  desfășurat activitățile:

  • „Spațiul urban ca palimpsest“ expoziție - concurs  de colaj foto, la care au participat 15 elevi de la LICEUL TEHNOLOGIC TÂRNĂVENI, coordonați de profesorii inițiatori ai proiectului , 10 elevi de la COLEGIUL ECONOMIC HAJDUSZABOSZLO-UNGARIA, coordonați de profesorii Biri Imre si Kerekgyarto Tamas, și elevi coordonați de domnul profesor Gagy Zoltan și de doamna profesoară Țîra Marina, de  la ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TRAIAN“.Elevii au realizat colaje foto reprezentând aspecte din mediul urban, pentru a  înțelege faptul că orașul este un produs cultural, producător la rândul său de cultură, dar și pentru construirea unei culturi vizuale legate de tematica urbană.
  • Concurs de lego - roboți, cu participarea unei echipe de 10 elevi coordonați de profesorii Biri Imre si Kerekgyarto Tamas de la COLEGIUL ECONOMIC HAJDUSZABOSZLO-UNGARIA și a unei echipe de 15 elevi de la LICEUL TEHNOLOGIC TÂRNĂVENI, coordonați de profesorii inițiatori ai proiectului.

             Elevii de la  COLEGIUL  ECONOMIC  HAJDUSZABOSZLO-UNGARIA  au prezentat modul de construcție și funcționare al roboților, au făcut  demonstrații cu  roboți, prilej cu care au răspuns  la întrebările venite din partea participanților. A fost o activitate interactivă, în care s-a promovat creativitatea, curiozitatea intelectuală, cunoștințele tehnice,  în care elevii au comunicat și relaționat foarte bine.
             În cadrul concursului s-au remarcat  prin ingeniozitate, îndemânare și viteză elevii clasei a X-a C, specializarea Tehnician proiectant CAD, elevii clasei a X-a D, profil Mecanic auto, dar și elevii din clasa a IX-a C, specializarea Electromecanică.

  • „ The story of our town“ - prezentare powerpoint Monografia orașului, activitate coordonată de doamna profesoară Mihăilescu Luminița, cu participarea elevilor din clasa a XII-a C, a IX-a C de la LICEUL TEHNOLOGIC TÂRNĂVENI  și a elevilor de la COLEGIUL ECONOMIC HAJDUSZABOSZLO - UNGARIA.

                 Activitatea a debutat cu colectarea şi selectarea unor informaţii despre oraşul Târnăveni, cu scopul de a redacta o scurtă monografie a urbei, urmată de o  prezentare powerpoint în limba engleză, promovând în acest fel interdisciplinaritatea, apoi de o dezbatere. Temele aduse în discuţie au fost importanța  și însemnătatea cunoașterii istoriei orașului, participanții  împărtășind păreri și impresii .
               Toate activitățile s-au desfășurat într-o atmosferă relaxantă, plină de bucurie și energie pozitivă. Elevii au avut posibilitatea să interacționeze cu colegii lor din școală și de la alte școli, să învețe unii de la ceilalți.
            Atât elevii, cât şi profesorii participanţi  au fost încântaţi de acest eveniment, dorindu-şi continuarea  unor astfel de proiecte şi activităţi.

                                                                                                                                                            Echipa de proiect

 

Serbare de Crăciun

 

Corul de elevi, condus de profesorii Mădălina Constantin și Alin Mihăilescu, a colindat în Sala festivă a Colegiului Tehnic, aducând bucurie și speranță în sufletul elevilor și profesorilor.
Este timpul iubiriiși al iertării, când uităm de griji și supărări, dar este și timpul unei binemeritate vacanțe.

La mulți ani!
Vacanță placută!

1 DECEMBRIE LA COLEGIUL TEHNIC
1

Unirea de la 1 Decembrie 1918 reprezintă evenimentul principal al istoriei României şi, totodată, realizarea unui deziderat al locuitorilor graniţelor vechii Dacii, unirea Transilvaniei cu România. Ziua de 1 Decembrie a devenit după evenimentele din decembrie 1989 Ziua Naţională a României. Această mare sărbătoare a fost marcată la Colegiul Tehnic Târnăveni printr-un spectacol «Uniţi în cuget şi simţiri», cuprinzând cântece patriotice, poezii şi dansuri populare, realizat de elevii claselor a IX-a A, a IX-a B, a IX-a C, a X-a B, a XI-a A, a XI-a B, a XII-a A, a XII-a B şi a XII-a C, coordonaţi de prof. Viziteu Cristina, prof. Rânceanu Mirela şi Alin Mihăilescu.

12

 

1

 

CREATIVITATE ŞI INOVAŢIE PRIN FIRMA DE EXERCIŢIU

http://www.tirnaveni.ro/wp-content/uploads/2013/11/colegiut.jpg
 “Fără creativitate nu există soluţii la probleme, nu există o viziune a viitorului, nu există găsirea oportunităţilor şi fructificarea lor, nu există alternative, nu există exprimarea fiinţei umane la întregul ei potenţial.” (Pera Novacovici).
În România anilor 2014, putem afirma că sistemul educaţional poate fi considerat mediocru. De aceea modul în care trebuie abordată educaţia trebuie schimbat. Să trecem de la sistemul  „citeşte şi răspunde” şi să dăm „frâu liber”creativităţii şi inovaţiei în educaţie.
Metodele activ participativ, prea puţin folosite în şcoala din România ( din păcate), oferă elevilor şansa de a se afirma, de a fi creativi.
            În spiritul acestor idei Colegiul Tehnic Târnăveni a derulat, în anul şcolar 2013-2014 proiectul „FIRME DE EXERCIŢIU” (ediţia a- II -a).
Scopul demarării proiectului a fost acela de a oferi elevilor de liceu posibilitatea de a dobândi aptitudini de antreprenor. Prin firma de exerciţiu se creează condiţiile optime de formare profesională. Se utilizează programele de predare-învăţare apelând la mijloace moderne (Calculator, scanner, imprimantă, etc.)
Plecând de la ideea că sistemul de învatământ se confruntă cu noi provocări, în special în domeniul formării profesionale, modelul firmei de exerciţiu reprezintă un instrument ideal  în sensul formării  unei forţe de muncă bine pregatită.
Fiind orientată spre practică, firma de exerciţiu reprezintă o metodă de instruire inovatoare. Firma de exercitiu, metodă practică de integrare a cunoştinţelor de la diverse discipline determină dobândirea de abilităţi antreprenoriale, perfecţionarea comportamentelor personale şi totodată identificarea potenţialului propriu al elevilor în domeniul antreprenoriatului, managementului organizaţional, organizarea resurselor umane, contabilităţii, corespondenţei comerciale, limbii străine, informaticii, legislaţiei, etc…
 Instruirea în acest tip de activitate ofera elevului competenţe profesionale "Să ştie ce să facă şi cum să facă".
 „Firma de exerciţiu” este o metodă de predare modernă în domeniul economic. Are ca şi obiectiv o apropiere cât mai mare de practică şi dezvoltarea unei gândiri antreprenoriale. Este simularea unei întreprinderi reale.  Temele centrale abordate sunt înfiinţarea şi coordonarea unei firme de exerciţiu.
 Bazându-se pe cunoştinţele transmise la disciplinele tehnice, apelând la imaginaţie,  elevii de la Colegiul Tehnic Târnăveni au înfiinţat firme de exerciţiu. Înfiinţarea şi derularea unei F.E. necesită muncă de creaţie, disciplină, lucrul în echipă, pregătire responsabilă.
Un exemplu de bune practici pentru „creativitate şi inovaţie în educaţie”sunt activităţile desfăşurate în cadrul simpozionului Firme de exerciţiu ediţia a-II-a la Colegiul Tehnic Târnăveni
Urmându-şi discipolii, pentru o scurtă perioadă de timp elevii au devenit „profesori”.
S-au implicat cu dăruire în activităţile desfăşurate în cadrul simpozionului. Fiind”veterani”în realizarea şi coordonarea acestor firme, ei au organizat o activitate de workshop în cadrul căreia au sprijinit elevii de la şcolile partener în demersul lor de a creea denumiri de firme, motto-ri şi sigle. Comunicând în limba engleză cu elevii de la Colegiul Economic Hajdusoboszlo din Ungaria (parteneri în proiectul educaţional Firme de exerciţiu) elevii de la  Colegiul Tehnic Târnăveni au reuşit să arunce în gândirea acestora dar şi a celorlalţi elevi de la celelalte şcoli partenere un “sâmbure” al curiozităţii, provocându-i să se implice, să fie creativi să-şi dorească să performeze în acest domeniu.
În faţa unei prezenţe numeroase formată din elevi şi profesori de la Colegiul Economic din Hajdusobszlo Ungaria, Colegiul Economic „Transilvania” din Târgu Mureş, Liceul Industrial Luduş, Liceul Industrial Iernut şi Liceul „Electromureş” Târgu Mureş, dar şi reprezentanţi din comunitatea locală. Simpozionul a continuat cu prezentările în PowerPoint, prezentări realizate de ”dascălii elevi”.
 Plecând de la citatul“Succesul în afaceri presupune pregătire, disciplină şi muncă multă, dacă nu eşti speriat de aceste lucruri, oportunităţile sunt foarte mari.” (David Rockefeller), “directorii generali” (dar nu numai) au intrat pe “scenă” pentru prezentarea firmelor. Ei au încearcat să cucerească auditoriul, să-i  determine să-i asculte, să cunoscă ofertele, să bată palma, …Au fost doar câţiva dintre cei mai tari manageri, cu fler şi lipici, prezenţi  la simpozion.
Vineri, 21 noiembrie 2014, Colegiul Tehnic din Târnăveni a găzduit a III-a ediţie a simpozionului din cadrul proiectului “Firma de Exerciţiu- instrument ideal în tranziţia de la şcoală la locul de muncă”.
Evenimentul, organizat de directorul Csiszar Maria-Eugenia şi coordonat de prof. Feşteu Mariana-Angela în parteneriat cu Primăria Târnăveni şi O.N.G. Ecotehnoeducaţia, a beneficiat de prezenţa firmelor de exerciţiu din Târgu Mureş (Colegiul Economic “Transilvania” şi Liceul Tehnologic Electromureş) şi Iernut (Liceul Tehnologic). Simpozionul a fost organizat pe două secţiuni: workshop şi prezentări power point. În cadrul secţiunii de workshop, au participat şi elevii de la Gimnaziul de Stat “Avram Iancu” şi Gimnaziul de Stat “Traian”. Organizaţi pe grupe de lucru, au creeat firme virtuale, pe care le-au prezentat în a doua parte a simpozionului. A fost de remarcat entuziasmul tuturor celor implicaţi în activitate şi dorinţa lor de a fi cei mai buni.
Cea de a doua secţiune a simpozionului, a fost marcată de dorinţa elevilor de a impresiona prin prezentările PPT, dar şi prin materialele promoţionale oferite.
Profesori, elevi, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale, participanţi la simpozion au răsplătit cu aplauze prestaţia elevilor.
Proiectul, care se desfăşoară cu elevii de la profilul “Tehnician în administraţie” vine în sprijinul formării profesionale a elevilor şi are ca scop final dezvoltarea abilităţilor şi a deprinderilor antreprenoriale şi nu în ultimul rând dezvoltarea spiritului de declanşare şi formare a unei afaceri care să ducă la inserţia socială şi integrarea ușoară pe piaţa muncii.
Prin creativitate ei au găsit soluţii la probleme, au avut o viziune asupra viitorului, depistând oportunităţi de afaceri, într-o piaţă în care nişele libere sunt greu de găsit.
Simpozionul s-a bucurat de un real succes.
În concluzie, un dicton despre  legea creativităţii: “Orice progres începe cu o idee în mintea cuiva. Tot ceea ce mintea noastră poate concepe şi crede cu adevărat, poate să şi obţină”.
Profesor: Feşteu Mariana-Angela
https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/10670245_776599185711182_6722160897823390531_n.jpg?oh=95a35340d3d71c6127c78880699eb99d&oe=5503DAE2
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10393933_776599162377851_7666000707723674032_n.jpg?oh=7a8c7721eea214dd724df15eae14aada&oe=550B34CA&__gda__=1430754674_bc30b4b643d54993daed7731e2f217d7

 

 „UN SINGUR PĂMÂNT“
             În scopul  formării la elevi a unui comportament ecologic prin stimularea motivaţei pentru protecţia naturii, a unei  atitudini de respect şi responsabilitate faţă de mediu, a creşterii dorinţei acestora  de a ocroti şi respecta natura, cât şi  implicarea lor, dar şi a comunităţii în activităţi concrete de protejare a mediului înconjurător necesare unei vieţi sănătoase, în anul şcolar 2012-2013 în cadrul Colegiului Tehnic Târnăveni a fost demarat proiectul de mediu „UN SINGUR PĂMÂNT“. Echipa de proiect formată din coordonatorul proiectului: director prof. Csiszar Eugenia Maria şi membrii echipei de proiect: prof. Păcurar Viorel, prof. Mathe Maria, prof. Chiş Elena, prof. Bogdan Mirela, prof. Ignat Minerva, prof. Podar Mihaela a desfăşurat următoarele activităţi:
        Toate activităţile desfăşurate au avut ecouri în presă şi au fost promovate prin radioul local: Poliglot FM şi articole în mass-media locală. O parte din activităţi au fost desfăşurate în colaborare cu Şcoala Gimnazială Traian din Târnăveni.
          În 8 noiembrie 2013 în  cadrul Colegiului Tehnic Târnăveni s-au desfăşurat activităţi de parteneriat, în cadrul proiectului educaţional „UN SINGUR PĂMÂNT“, proiect cu finanţare nerambursabilă realizat în colaborare cu Consiliul Judeţean Mureş. La activităţi au participat şcolile partenere: Colegiul Tehnic Târnăveni, Liceul Tehnologic Nr. 1 Luduş, Liceul Tehnologic Iernut şi Şcoala Gimnazială Traian Tărnăveni. Activităţile desfăşurate au fost diverse, îmbinând armonios utilul cu plăcutul, dar şi teoria cu practica. Activităţile s-au derulat pe următoarele secţiuni:

  • Program cultural - prezentări Power Point pe probleme actuale de mediu înconjurător, însoţite de un scurt program artistic
  • Ateliere de lucru- realizarea de produse prin valorificarea tehnicilor  Origami şi Quilling
  • „Cine ştie, câştigă!“ concurs de cultură generală, peteme de mediu

           A fost prezentat un material de către doamna înv. Medeşan Cristina  cu activităţi legate de protecţia mediului , care au fost desfăşurate de elevii de la Gimnaziul de Stat Traian.
           Pentru evaluarea activităţilor s-a constituit un juriu, format din cadre didactice şi elevi, reprezentanţi ai şcolilor partenere. Premiile acordate elevilor au constat în diplome şi consumabile necesare activităţii de elev. Obiectivele proiectului au fost următoarele: socializarea, cultivarea gustului pentru frumos, asumarea de roluri la nivelul grupului, dezvoltarea si valorificarea creativitatii si responsabilizarea în privinţa problemelor de mediu. Lucrând cu aceste tehnici, elevii devin pasionaţi şi pot obţine lucrări cu o tematică diversă.
             Atât elevii, cât şi profesorii participanţi la acest eveniment au fost încântaţi şi foarte mulţumiţi de acest eveniment, dorindu-şi continuarea desfăşurării unor astfel de proiecte şi activităţi.
(http://www.gsiludus.ro/uploads/files/docs/articolunsingurpamant.pdf)
            În martie 2014 elevii Colegiului Tehnic Târnăveni au realizat produse: mărţişoare, felicitări, tablouri, obiecte decorative  care au fost expuse într-o expoziţie la Târgu-Mureş organizată de consiliul judeţean al elevilor şi care au fost  comercializate, iar banii obţinuţi au fost direcţionaţi pentru rezolvarea unui caz umanitar, dezvoltând astfel la elevi spiritul pentru acţiuni de voluntariat, dar şi pentru antreprenoriat.
          Vineri, 7 Noiembrie 2014, a avut loc cea de-a doua ediție a proiectului cultural județean „UN SINGUR PĂMÂNT “, proiect cu finanțare nerambursabilă, realizat în colaborare cu Consiliul Judeţean Mureş, asociația ECHOTEHNO EDUCAȚIA și şcolile partenere: Liceul Tehnologic nr.1 Luduş şi Şcoala Gimnazială „Traian” Târnăveni. La acest eveniment au participat în calitate de invitați : Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” din Târnăveni, Liceul Tehnologic din Iernut, doamna Șerban Mariana –reprezentant agenți economici și doamna Coroș Marilena din partea Primăriei Târnăveni.
Numărul cadrelor didactice participante a fost 17 și al elevilor 40.
Activităţile din cadrul proiectului s-au derulat pe trei secţiuni:
• Prezentări Power Point „Frumusețe și mister în natură“
• Ateliere de produse Quiling și Origami
•Program cultural-artistic
          Analiza și evaluarea activităților a fost făcută de un juriu, format din cadre didactice reprezentante a şcolilor partenere. Elevii au fost premiați pentru efortul depus .
Obiectivele proiectului au fost: colaborarea cadrelor didactice implicate în proiect, dezvoltarea abilităților de comunicare și manifestare a spiritului de toleranță și cooperare între elevi, cultivarea gustului pentru frumos, dezvoltarea inteligenței emoționale, dezvoltarea deprinderilor practice, a îndemânării, stimularea creativității elevilor, dezvoltarea deprinderilor de a lucra în echipă, etc.
          Atmosfera a fost relaxantă, plină de bucurie și energie pozitivă. Elevii au avut posibilitatea să-și exploreze laturi necunoscute ale personalității, să interacționeze cu colegii lor din școală și de la alte școli, să învețe unii de la ceilalți și să-și bucure profesorii prin activitățile desfășurate.
              Promovăm astfel educaţia non-formală, deoarece acest tip de activitate este plăcută, relaxantă, îi atrage pe elevi, care au astfel posibilitatea să-şi exploreze laturi necunoscute ale personalităţii, în condiţiile unei libertăţi de exprimare maxime.

ECHIPA DE PROIECT


http://www.tirnaveni.ro/wp-content/uploads/2014/11/075.jpg