C.A. 2018-2019


            Nr.

Numele şi prenumele

Funcţia

1

Păcurar Viorel

Director- Președinte C.A.

2

Medrea Olimpiu

Director adjunct 

3

Mihăilescu Luminița

Consilier educativ

4

Mathe  Maria

Membru

5

Ghețiu Radu

Membru

6

Corpade Lucian

Membru

7

Sînc Nicoleta

Reprezentant Comitetul de părinţi

8

Solomon Luciana

Reprezentant Comitetul de părinţi

9

Mihăilescu Alin

Reprezentant Consiliul Local Târnăveni

10

Popa Ovidiu

Reprezentant Consiliul Local Târnăveni

11

Gligor Dorin

Reprezentant Consiliul Local Târnăveni

12

Costin Nicolae Călin

Reprezentant  Primăria Târnăveni

13

Moga Ramona Maria

Reprezentant Comitetul elevilor

14

Pasc Ovidiu

Reprezentant Sindicat “Spiru Haret”

 

PERSONAL DIDACTIC 2018 - 2019


Nr. crt.

Nume prenume

 

Specializare
Conform actelor de studii)

1

Păcurar Viorel

Dir.

Matematică

2

Medrea Felician Olimpiu

Dir.adj

Ing.autoveh.rutiere, Informatică aplicată şi program

3

Bărbat Maria

Prof

Chimie – Fizică

4

Chincişan Maria

Prof

Chimie – Fizică

5

Chiş Elena

Prof

Geografie, Lb.rusă

6

Ciurcă Gyongyi

Prof

Lb. şi lit. maghiară- Lb. şi lit. franceză

7

Constantin Mădălina Elisabeta

Prof

Teologie ortodoxă, Drept, Lb.engleză

8

Feier Ciprian

Prof

Matematică - Informatică

9

Florea Ioana Monica

Prof

Lb. și lit.română - Lb.și lit. franceză

10

Gheţiu Radu - Mihail

Prof

Matematică

11

Mihăilescu Alin

Prof

Istorie. Religie ortodoxă

12

Mihăilescu Luminiţa

Prof

Limba şi lit.română – Limba şi lit. engleză

13

Molnar Mihaela

Prof

Lb. și lit.română - Lb.și lit. franceză

14

Oanță Mirela

Prof.

Limba şi lit.română – Limba şi lit. engleză

15

Oprişor Raluca

Prof

Limba română

16

Pasc Ovidiu

Prof

Educație fizică

17

Podar Maria-Mihaela

Prof

Geografie

18

Popa Rareş Viorel

Prof

Educaţie fizică

19

Rînceanu Mirela-Adela

Prof

Limba română,  Limba rusă

20

Rotar Ileana

Prof

Fizică. Chimie

21

Stoica Octavian

Prof

Biologie

22

Tămaş Dănuţ-Iosif

Prof

Fizică. Informatică

24

Viziteu Dana Cristina

Prof ccc

Istorie

25

Vodă Liviu –Sorin

Prof

Lb.română,  Lb.engleză

26

Benyovszky  Ioan - Bela

Prof

Autovehicule rutiere

27

Bogdan Maria- Mirela

Prof

Ing.utilaj tehnologic; Matematică

28

Csiszar Maria-Eugenia

Prof

Ing.mecanică fină  Informatică aplicată şi program.

29

Dimitriu Gabriel – Oleg

Prof

Instalaţii pentru construcţii

30

Duma Adriana

Prof

Tricotaje confecţii textile

31

Feşteu Mariana-Angela

Prof

Inginerie economică în domeniul mecanic

32

Indreica Sorina Monica

Prof

Relatii economice internaționale

33

Man Ioan-Viorel

Prof

Ing.automatizări şi calculatoare

34

Mathe Maria

Prof

Ingineria proceselor chimice

35

Mureşan Gabriela- Angela

Prof

Ing.Tehnologie chimicăanorganică

36

Vulea Adela

Prof

Finanţe-Bănci

37

Bordean Lenuţa

Prof

Sing. Tehnologia construcţiilor de maşini

38

Corpade Florea-Lucian

Prof

Ing. -Logistica transporturilor rutiere (II)

39

Horja Oana Pompeea

Prof

Știința mediului
Economia comerțului, turismului și serviciilor

40

Hudea Dan Alexandru

Prof

Ing. maşini unelte

41

Mureşan Gheorghe

Prof

Ingineria gazelor naturale Maistru electrotehnica

42

Popa Călin-Adrian

Prof

Management

43

Năstase Nicolae

Prof

Istorie

44

Szekely Kiraly Eniko Kinga

Prof

Psihologie

45

Vintilă Ioan

Prof

Educaţie Fizică - antrenor volei

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC


NR. CRT.

 

NUMELE ŞI PRENUMELE

Funcţia

1

NEMEŞ MIHAELA

Administrator financiar

2

OGNEAN EMILIA

Secretar şef

3

HĂBEAN DOINA

Secretar

4

LISENCHE IOAN                     

Administrator  patrimoniu

5

BENYOVSZKY IOAN-BELA

Administrator  patrimoniu

6

PĂCURAR ANICA

Informatician

7

CIURCA MARIA

Laborant

8

FULEKI ADRIANA

Bibliotecar

9

ALBU LUCIA

Ingrijitoare

10

MAGYARASI KINGA

Ingrijitoare

11

MARCOS VITA

Ingrijitoare

12

MEDREA EMESE

Ingrijitoare

13

MOLDOVAN ANGELA

Ingrijitoare

14

OLTEAN SIMONA

Ingrijitoare

15

SUCIU FLOARE

Ingrijitoare

16

DAN EUGENIA

Portar

17

MAN CRISTIAN DAN

Portar

18

MĂRGINEAN TEOFIL

Portar

19

MĂRGINEAN VASILE IOAN

Portar

20

MEDREA CRISTIAN ROMEO

Portar

   21

BELENYESI FRANCISC

Portar

22

VIG MARIUS

Muncitor

23

VULEA VASILE

Muncitor

 

a