CLASE ȘI SPECIALIZĂRI IN ANUL ȘCOLAR 2018-2019


IX A – TEHNICIAN ECOLOG SI PROTECTIA MEDIULUI
IX B – TEHNICIAN IN ADMINISTRATIE PUBLICA
IX C – TEHNICIAN ELECTROMECANIC
IX D – MECANIC AUTO – Sc. Prof. - 3 ani
X A – TEHNICIAN ECOLOG SI PROTECTIA MEDIULUI
X B – TEHNICIAN IN ADMINISTRATIE PUBLICA
X C – TEHNICIAN PROIECTANT CAD
X D – MECANIC AUTO – Sc. Prof. - 3 ani
XI A – TEHNICIAN ECOLOG SI PROTECTIA MEDIULUI
XI B – TEHNICIAN IN ADMINISTRATIE PUBLICA
XI C  – TEHNICIAN PROIECTANT CAD
XI D – MECANIC AUTO – Sc. Prof. - 3 ani
XII A – TEHNICIAN ECOLOG SI PROTECTIA MEDIULUI
XIIB – TEHNICIAN IN ADMINISTRATIE PUBLICA
XII C – TEHNICIAN INSTALAȚII ELECTRICE
XII Seral - TEHNICIAN ELECTROMECANIC
Anul I Postliceal – LABORANȚI ANALIZE FIZICO-CHIMICE
Anul II Postliceal – TRANSPORTURI INTERNE ȘI INTERNAȚIONALE